פגיעת קטין בגין רשלנות

פגיעת קטין בגין רשלנות

בהרבה מקרים של פציעות קטינים, יש לבחון במקביל אפשרות בה מלבד תביעה, על-פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, קיימת אפשרות נוספת להגיש תביעה בגין נזקי גוף במקרים בהם קיימת רשלנות מצד המוסד החינוכי, העירייה או כל גורם אחר האחראי לביטחונו ובטיחותו של הקטין.

תלמידים נפגעים, לא פעם, במסגרת בית הספר, בטיולים או בחוגים שקשורים לבית הספר -  בעקבות רשלנות של המוסד החינוכי, מוריו, עובדיו או אפילו הרשות העירונית שאחראית על השטח, בו נפצע הקטין. ילדים משתוללים, מטפסים, משחקים, נתלים על חפצים - נו, ילדים!      
     
התפקיד של המבוגרים האחראים בסביבתם - לדאוג לשלומם ולביטחונם.

אם עזב המבוגר האחראי את השטח והשאיר את הילדים שבאחריותו ללא השגחה - ואחד מהם נפגע - זאת רשלנות. אם מתקן משחקים פגום, קרוע או שבור גרם לפציעתו של הקטין או לחבלה בגופו - זאת רשלנות של הגוף המתחזק את המתחם ו/או הרשות המוניציפאלית.

ניתן לתבוע בשני המסלולים גם יחד - פוליסת תאונות אישיות לתלמידים ורשלנות.

אף אחד לא לוקח סיכונים לגבי החיים או הבריאות של הילדים שלנו, נכון?

משרדנו מומחה בטיפול בתביעות בהן הנפגעים הם קטינים, אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי