תאונות דרכים קטינים

תאונות דרכים שבהן מעורבים קטינים נבדלות מסוגים אחרים של תאונות דרכים. בשל היבטים המייחדים תאונות דרכים אלה, הן מוכרות כמורכבות יותר מההיבט הרפואי והנפשי, וכפועל יוצא, מורכבות יותר גם מההיבט המשפטי. 

מה חשוב לעשות לאחר תאונת דרכים שבה מעורב קטין?
בתאונת דרכים שהנפגעים בה הם אנשים מבוגרים ישנהּ חשיבות רבה כי המעורבים בתאונה יעברו בדיקה רפואית בסמוך לאחר התרחשות התאונה. חשיבות זו מתחזקת ומתעצמת שעה שעסקינן בתאונת דרכים שבה מעורבים ילדים, בפרט אם מדובר בתינוקות או פעוטות. יש לזכור כי ילדים, מפאת גילם הצעיר או יכולותיהם הוורבליות שאינן מפותחות דיין, לא יתלוננו בהכרח על פגיעה או כאב שנגרמו להם. במקרים שבהם הפגיעה היא סמויה מהעין, דוגמת דימום פנימי או חבלה בראש, קיימת חשיבות מהותית לפינוי הילד בהקדם למוקד רפואי או לבית החולים, כצעד מציל חיים שאין לפסוח עליו. שעה שבשלב מאוחר יותר חלה החמרה במצבו הבריאותי של הילד, או בעת הופעת תסמינים שניתן לקשרם לאירוע התאונה, בדיקה רפואית שנערכה בסמוך לקרות התאונה תסייע בהוכחת הקשר הסיבתי שבין מצבו הנוכחי של הילד לבין תאונת הדרכים. 

פסיקת פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים 
על פי החוק, עצם התרחשותה של תאונת דרכים שבה היה מעורב קטין מצמיחה זכאות לקבלת פיצוי כספי לקטין ולהוריו, זאת גם במקרי תאונה שבהם לא אובחנו אצל הקטין פציעות או חבלות. הטעם לכך הוא הרציונאל שלפיו התרחשות התאונה עשויה להוביל לחוסר שקט ואי נוחות אצל הקטין שנפגע, מצב דברים המצריך סיוע מיוחד מהוריו או על ידי גורם חיצוני. 
ראשי הנזק אשר כלולים בתביעת פיצויים בשל פגיעת קטין בתאונת דרכים, הם: הפסד השתכרות, בגין אובדן ימי עבודה של ההורים; הוצאות רפואיות עבור הטיפולים הנדרשים לקטין, פיזיים ונפשיים; הוצאות ניידות ועוד. כמו כן נפסקים פיצויים עבור הפסד השתכרות של הקטין לעתיד, כשהבסיס לכך הוא השכר הממוצע במשק. 
במקרה שבו הקטין נהרג בתאונת הדרכים, חישוב הפיצויים משקלל את  הפסדי החיסכון שהילד עשוי היה לצבור במהלך חייו (לא את הפסד ההשתכרות של הילד בעתיד). על פי רוב, חישוב זה מבוסס על כשליש מהשכר הממוצע במשק.  

מי רשאי לפעול בשם הילד? 
ברוב המקרים הגורם המוסמך לפעול בשם הילד הם הוריו, הנחשבים לפי החוק כאפוטרופוסים הטבעיים. תביעה שעניינה תאונת דרכים שבה היה מעורב קטין מצריכה את קבלתם הסכמתם של שני ההורים, לרבות חתימה על המסמכים הנדרשים ומתן ייפוי כוח לעורך הדין המייצג בתיק. במקרים מסוימים בית המשפט ממנה אפוטרופוס שאינו האפוטרופוס הטבעי לצורך ייצוג הקטין בהליך. 

חשיבות קבלת סיוע משפטי בתביעות בגין תאונות דרכים קטינים
לאחר התרחשות תאונת דרכים שבה היה מעורב קטין ישנה חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין נזיקין המתמחה בתאונות דרכים, ובפרט בתאונות קטינים. היבטים מסוימים הופכים תאונות מסוג זה למורכבות יותר כאמור, ולפיכך מומלץ לפנות לקבלת סיוע משפטי. דוגמה לכך הם מקרים שבהם באופן ראשוני הפגיעה אינה ניכרת לעין, ובהמשך מתגלה נזק שנגרם כתוצאה מהתאונה, אך חברת הביטוח אינה מסכימה להכיר בו. עורך דין המתמחה בתחום ישכיל להוכיח את הקשר הסיבתי בין הנזק הגופני לאירוע התאונה. 
היבט אחר הוא הקושי בהערכת אובדן ההשתכרות העתידי שנגרם לקטין. עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום זה ישכיל להעריך את השלכות הפגיעה מהפן הנפשי והפיזי למול נתוני הבסיס של הילד, ולתרגם זאת לחישוב פיצוי נאות בגין ראש הנזק של הפסד השתכרותו העתידי של הילד.
עורך דין המתמחה בתאונות דרכים קטינים לא יסתפק בניהול שיחה עם הורי הקטין אלא ידע גם כיצד לדבר עם הילד ולדובב אותו למסור מידע. שיחה כזו תתרום להבהרת חומרת הפציעה או המגבלה שנגרמה לילד. 
שעה שהקטין נפגע באופן חמור בתאונת דרכים, עורך דין המתמחה בתחום ייטיב לייצג את הקטין ומשפחתו בתביעת הפיצויים, בשקלול הפגיעה שנגרמה לקטין מההיבטים הפיזי והנפשי, תוך הסתכלות לעתיד. 


משרדנו מתמחה בטיפול בתביעות בגין תאונות דרכים קטינים. אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי