תאונת מונית

תאונת מונית

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 מגדיר תאונת דרכים כמאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי, ובתנאי שהשימוש ברכב היה למטרות תחבורה.
לפיכך, מי שכנוסע במונית נפגע בתאונת דרכים שבה הייתה המונית מעורבת, זכאי לקבלת פיצוי מכוח החוק. כתאונה תיחשב גם פגיעה שאירעה בעת עלייה למונית או בירידה ממנה, וכן כל נזק שנגרם בעת שהייה במונית ונגרם באופן ישיר כתוצאה מהשהייה במונית או מהנסיעה בה.
עד כאן החוק. בפועל, קבלת פיצוי בגין נזק גופני שנגרם כתוצאה מתאונת מונית אינה אוטומטית, והנפגע עשוי להיתקל בלא מעט מכשולים בדרך למימוש זכאותו.


הקשיים בתביעת פיצויים בגין תאונת מונית 
בדרך לקבלת פיצוי בגין פגיעה בתאונת מונית עשוי נוסע שהיה מעורב בתאונה להתמודד עם משוכות שונות, בהן:
קושי בקבלת מידע ופרטים – הנפגעים בתאונת מונית אינם מיודעים בשמו ובפרטיו של הנהג אשר הסיע אותם בעת התרחשות התאונה. ניסיון לקבל את המידע האמור מחברת המוניות שאיתה עובד נהג המונית עשוי להיתקל בקשיים, כיוון שלחברת המוניות אין כל אינטרס למסור אינפורמציה אשר עשויה לפגוע בה. 

גלגול אחריות – מאחורי הקלעים של כל נסיעה במונית עומדים למעשה שלושה גורמים: בעל המונית, נהג המונית בעת קרות התאונה וחברת המוניות. גופים אלה עשויים להתחמק מאחריות ולגלגל אותה ביניהם, וכן להאריך את מועד לקיחת האחריות במטרה לגרום לנפגע למשוך את התביעה ולוותר עליה. במקרה שבו נמצא כי נהג המונית נהג ללא ביטוח חובה ברכב, עשוי הנהג לטעון כי בעל המונית היה אמור להסדיר את סוגיית הביטוח ברכב, ולכן הוא זה שצריך לשאת באחריות ולשלם את הפיצוי בגין נזק גוף שנגרם לנוסעי המונית בתאונה. לא אחת בבירור מעמיק במקרים מסוג זה עולה כי הביטוח שבו בוטחה המונית רשום על צד ג בלבד, כלומר על בעל המונית ולא על הנהג. 

אי עמידת נהג המונית בדרישות החוק – היות שנוסעי המונית אינם נוהגים לשאול את הנהג אם הוא מחזיק ברישיון נהיגה מתאים לנהיגה במונית, או אם דאג לביטוח חובה כנדרש, הרי שהיה ואחד מאלה לא מתקיים, חברת הביטוח תסרב להכיר באחריות לפצות נוסע שנפגע בעת תאונת מונית. במקרה זה הנוסע יצטרך לתבוע את "קרנית", גוף שהוקם על ידי החוק ומטרתו בין היתר לפצות נפגע מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה (כמו למשל עסק של הסעת נוסעים בשכר) וכן את מי שנפגע על ידי רכב אשר לא בוטח כחוק (בשל אי תשלום פרמיית הביטוח). 
 

פיצוי נוסע במונית בגין נזק גוף שנגרם לו כתוצאה מתאונת דרכים
הפיצוי בגין הנזק הגופני שנגרם לנוסע משולם על ידי חברת הביטוח אשר ביטחה את המונית בביטוח חובה. 
לצורך הגשת תביעה לחברת הביטוח יש להקדים לפנות למשטרה לשם הוצאת אישור מטעמה על קיום התאונה, ולהגיש את האישור לחברת הביטוח הנתבעת.
שעה שהמונית לא הייתה מבוטחת בביטוח חובה כנדרש, והנוסעים בה נפגעו בתאונת דרכים שבה הייתה המונית מעורבת, יוכלו לתבוע כאמור את "קרנית", הגוף האמון על פיצוי נפגעי תאונות דרכים שאין באפשרותם לתבוע מבטח היכול לפצותם. 
 

תאונת מונית כתאונת עבודה
אם תאונת המונית התרחשה שעה שהנוסע בה היה בדרכו מביתו למקום עבודתו, או בדרכו חזרה לביתו ממקום העבודה, או שהייתה זו נסיעה שהתקיימה במסגרת העבודה ולצורכי העבודה, תוכר תאונת המונית כתאונת עבודה. במקרה זה קמה לנוסע שנפגע זכאות לקבלת פיצוי מטעם המוסד לביטוח לאומי. 
 

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי
בשל המורכבות הכרוכה בקבלת פיצוי בגין נזק גוף שנגרם לנוסע עקב נסיעה במונית שהייתה מעורבת בתאונת דרכים, מומלץ במקרים אלה לפנות לקבלת ייעוץ משפטי. הכתובת המתאימה ביותר לכך היא עורך דין נזיקין המתמחה בתחום תאונות דרכים, ובעל ניסיון בתביעות של תאונות מונית בפרט.
 

משרדנו בעל ותק ומומחיות בטיפול בתביעות בגין תאונות דרכים מונית. אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי