אירוע לב או אירוע מוחי כתאונת עבודה

אירוע לב או אירוע מוחי כתאונת עבודה

ישנם אירועים אשר התרחשותם במקום העבודה או בדרך אליה, במהלך שעות העבודה, מוכרת באופן אוטומטי כתאונת עבודה. לא כך הדין כשמדובר באירוע לב או באירוע מוחי אשר התרחשו במהלך העבודה. לא אחת דוחה המוסד לביטוח לאומי תביעות להכרה באירועים מסוג זה כתאונת עבודה, כאשר המשמעות היא שהתובע, הנפגע מן האירוע, נותר ללא פיצוי על הנזק הגופני שנגרם לו, או תלוייו/ עזבונו במקרה של פטירה בעקבות האירוע. במאמר זה נעמוד על הסיבות לדחיית הכרה באירוע מוח או אירוע לבבי כתאונת עבודה, ומה אפשר לעשות כדי למקסם את הסיכוי להכרה בתביעות מסוג זה כתאונת עבודה.

המבחן המנחה

תנאי הסף להכרה באירוע מוחי או אירוע לב שהתרחשו במהלך העבודה כתאונת עבודה הוא שהמקרה נגרם עקב "אירוע חריג" או "מאמץ מיוחד" שהתרחשו במסגרת העבודה, זאת בסמוך לפני קרות אירוע הלב או אירוע המוח.

באירוע חריג הכוונה היא להתרגשות יוצאת מן הרגיל בעבודה; ובמאמץ מיוחד הכוונה היא למאמץ בלתי שגרתי בעבודה.

נדרש כי אחד משני רכיבים אלה יתקיימו בסמוך למועד אירוע הלב או האירוע המוחי. ההשפעה של אחד מאותם שני רכיבים על הנפגע נבחנת באופן סובייקטיבי, כלומר עד כמה הוא עצמו התרגש מהאירוע או שהוא היה בגדר מאמץ בלתי רגיל עבורו. כמו כן נדרש הנפגע להוכיח סמיכות זמנים מהותית בין האירוע החריג או המאמץ המיוחד ובין התרחשת אירוע הלב או האירוע המוחי. אך היו גם מקרים שבהם הוכר אירוע שהתרחש כמה שעות לאחר סיום העבודה כתאונת עבודה, אם נמצא קשר סיבתי בין אירוע הלב או האירוע המוחי ובין אירוע חריג או מאמץ מיוחד שהתרחשו בעבודה. לפי עקרון "הגורם המשׁרה" הוכרו גם אירוע חריג או מאמץ מיוחד שהיוו טריגר להתרחשות אירוע הלב או האירוע המוחי כתאונת עבודה.

בגדרי מה ייכלל במסגרת אירוע חריג או מאמץ מיוחד הרחיבה הפסיקה והכירה בשורה רחבה של מקרים, בהם: פיטורים לא נעימים, חילופי דברים קשים בעבודה, עומס עבודה חריג ועוד. אולם, טענה ללחץ עבודה מתמשך לא הוכרה כאירוע חריג או מאמץ מיוחד שכן אם מצב זה היה לשגרה הרי שאין בו ממידת החריגוּת.

חשוב לציין כי גם אם אירוע הוכר כאירוע חריג או מאמץ מיוחד, לא ייפסקו פיצויים באופן אוטומטי. בשלב הבא ימונה מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי, קרדיולוג במקרה של אירוע לבבי ונוירולוג במקרה של אירוע מוחי. במסגרת חוות דעתו יעמוד המומחה על קיום קשר סיבתי בין ההכרה באירוע החריג או המאמץ המיוחד ובין האירוע הלבבי או המוחי שנגרם אחריו. קשר סיבתי הוא תנאי בלעדיו אין להכרה בנזק שנגרם כתאונת עבודה.

ישנו קושי אינהרנטי בהוכחת קשר סיבתי כאמור, באשר במרבית המקרים קיימים גורמים שונים נוספים אצל הנפגע אשר עשויים היו להביא להתרחשות האירוע הלבבי או המוחי פרט לאירוע החריג או המאמץ המיוחד במקום העבודה. מדובר על גורמי רקע כמו מחלות תורשתיות, עישון, משקל עודף, יתר לחץ דם וכדומה, אשר בהתקיימם גובר הקושי להוכיח שהאירוע התרחש כתאונת עבודה.

הקביעה להכרה באירוע כתאונת עבודה על-ידי המוסד לביטוח לאומי נעשית לפי פרטי התביעה שממלא הנפגע, מסמכים רפואיים שהוא מצרף לתביעה, תשובותיו לחוקר מטעם הביטוח הלאומי ולעיתים גם על בסיס גרסאות של עדים למקרה. מדובר במבחן משולב: רפואי, משפטי ועובדתי גם יחד.

במקרה של דחיית התביעה פתוחה בפני התובע אפשרות לערער על כך לבית הדין האזורי לעבודה בתוך שישה חודשים מיום מתן ההחלטה בתיק.

זכויות הנפגע בעת הכרה באירוע כתאונת עבודה

אירוע לבבי או מוחי אשר אירע בעבודה והוכר כתאונת עבודה יכול להסתכם בסכומי פיצוי משמעותיים ביותר.

עם הזכויות העומדות לנפגע אשר האירוע שעבר הוכר כתאונת עבודה נמנים:

  1. קבלת דמי פגיעה – בשיעור 75% משכר הברוטו בשלושת החודשים שלפני הפגיעה, ולתקופת היעדרות מהעבודה של עד שלושה חודשים
  2. כיסוי של ההוצאות הרפואיות שהוצאו עבור הטיפול והריפוי
  3. קבלת גמלאות נכות מעבודה – לפי דרגת הנכות שתיקבע על-ידי ועדה רפואית. הגמלה שתינתן היא נגזרת של הכנסת הנפגע. לאחר ההכרה באירוע כתאונת עבודה מגיש העובד תביעה לקביעת דרגת נכות. שיעור הנכות נקבע על בסיס ממצאי הבדיקות הרפואיות וקריטריונים הקבועים בחוק.
    נכות זמנית – בשלושת החודשים הראשונים לאחר קרות האירוע נכות העובד עומדת על 100%, ובשלושת החודשים הבאים היא עומדת על 50%. עבור תקופה זו יקבל העובד מענק שגובהו נמוך מעט מ-3.5 משכורות ברוטו, בניכוי סכום דמי הפגיעה.

נכות צמיתה – בחלוף חצי שנה תיקבע לעובד נכות לצמיתות. אם דרגת הנכות הצמיתה נמוכה מ-20% ישולם לנפגע מענק חד-פעמי שסכומו גבוה יותר ככל ששיעור הנכות שנקבע גבוה יותר. אם דרגת הנכות הצמיתה היא מעל 20% תשולם לנפגע קצבה חודשית אשר תחושב לפי שכרו ושיעור נכותו.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי

בתביעות להכרה באירוע מוחי או אירוע לבבי כתאונת עבודה חשוב להיעזר בעורך דין העוסק בתחום זה כבר מהשלב הראשוני. עורך הדין ישכיל לנהל את התביעה תוך איסוף כלל הפרטים והמסמכים הנדרשים, ותכנונה מראש. כמו כן, ייצוג על-ידי עורך דין שזהו תחום עיסוקו מגביר באופן משמעותי את סיכויי קבלת התביעה.

משרד עורכי דין איתי גבעון מומחה בתביעות הכרה באירוע מוחי או לבבי כתאונת עבודה. אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי