תאונות ופציעות קטינים בגני שעשועים

תאונות ופציעות קטינים בגני שעשועים

בילוי משותף של הורים וילדים בגן שעשועים או בפארק ציבורי נפוץ מאוד בישראל, כמו בעולם. בין אם מדובר בגן שעשועים שכונתי, בפארק עירוני או במקומות ייעודיים דוגמת פארק מים, הורים וילדים אוהבים לבלות זמן איכות במקומות כאלה. לא אחת מתרחשות בגני השעשועים לסוגיהם תאונות הכרוכות בנזקי גוף, תוך פעילות על המתקנים או בבילוי ברחבי הגן. מתקנים אשר עשויים להוות פוטנציאל לפגיעה הם קרוסלות, נדנדות, מגלשות, סולמות חבלים, מגלשות מים ועוד.  
חשוב לציין כי לא כל מקרה של פגיעה או פציעה בגן שעשועים מקים באופן מיידי אחריות על בעלי המקרקעין – העירייה או הרשות המקומית, או על מי שתכנן והקים את הגן והמתקנים שבו. אולם לעיתים ניכר כי מדובר במחדל מובהק של הרשות המקומית או של הקבלן מבצע העבודה, אשר ניתן היה למנוע אותו. 

דוגמאות למחדלים שעשויים להתרחש בגני שעשועים 
•    הרשות המקומית לא הקפידה על תחזוקה מספקת של מתקן בגן השעשועים, ואותו מתקן קרס במהלך השימוש בו וגרם לפציעתו של ילד. 
•    היעדר מעקה בטיחות בטיחותי ותקין במתקן המשחקים. 
•    היעדר אמצעי בטיחות נדרשים בחלקיו השונים של מתקן המשחקים.
•    המתקן אינו יציב בשל כך שיסודותיו אינם מחוזקים כראוי לקרקע.
•    יתדות ומוטות בולטים מהקרקע ומהווים מכשול. 
•    לא בוצע גימור של עבודת עץ במתקן, כך שבולטים ממנו מסמרים ושבבים. 
•    שרשראות המתקנים סובלות מבלאי וחלודה, ועשויות להינתק במהלך השימוש במתקן. 
•    אי אזהרה:  לדוגמה היעדר שילוט לגבי גילאי הילדים המורשים להשתמש במתקן, או במקרה של ביצוע עבודות שיפוץ בגן השעשועים כאשר לא הוצב שלט אזהרה והאזור המסוכן לא גודר. 

את מי אפשר לתבוע במקרה של פציעת ילד בגן שעשועים?
במקרה של פגיעת קטין בגן שעשועים, מגרש משחקים או פארק ציבורי, רשאי הקטין להגיש באמצעות הוריו תביעת נזיקין נגד הגורם האחראי על המקום ועל הפעילות בו. ישנם כמה גורמים אפשריים שנגדם אפשר להגיש תביעה:
העירייה או הרשות המקומית אשר בשטחה נמצא גן השעשועים – על פי פקודת העיריות, כל עירייה מחויבת לדאוג לבטיחותם של תושביה ולאפשר את התנהלות חייהם ללא מִפגעים. כחלק מכך אחראית העירייה על תקינותם ותחזוקתם של מתקנים בגני השעשועים שבשטחה. אם מקרה הפציעה בגן השעשועים קשור במתקנים הנמצאים בגן, בגדר המקיפה את הגן, במדרכה או המשטח שעליהם נמצאים המתקנים, קמה עילת תביעה נגד העירייה בגין התאונה שאירעה. 
לא אחת העירייה או הרשות המקומית הנתבעת תנסה לגלגל את האשמה אל כתפי מי שתכנן והקים את גן השעשועים, או אל היצרן של המתקנים השונים בגן. במקרים אלה יפסוק בית המשפט על איזה גורם תוטל האחריות, או שיתבצע משא ומתן בין הגורמים האשמים בגין חלוקת האחריות ביניהם. 
חברת הביטוח המבטחת תלמידי בתי ספר בביטוח תאונות אישיות – ביטוח זה תקף לגבי ילדים בין הגילים 3 עד  18, חל משך כל ימות השבוע, בכל שעה, ללא תלות במקום קרות האירוע, כלומר אין חובה שהפגיעה תתרחש בגן או בבית הספר דווקא. הביטוח מכסה גם פגיעה בילד שאירעה בגן שעשועים בשעות אחר הצוהריים או במהלך סוף השבוע. 
חשוב לציין כי ניתן לתבוע בביטוח תאונות אישיות שעה שהילד שנפצע נעדר מהלימודים בשל התאונה במשך שלושה חודשים ברציפות לכל הפחות, או שבעקבות התאונה נגרמה לילד נכות קבועה ששיעורה 5% לפחות.

התיישנות 
בתביעות קטינים קיימת תקופת התיישנות ארוכה יותר מבתביעות אחרות. שעה שתביעת הנזיקין מוגשת נגד העירייה, תום תקופת ההתיישנות הוא בהגיע הילד לגיל 25 – 7 שנים לאחר הגיעו לגיל 18. 
בתביעה המוגשת מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות, תקופת ההתיישנות מסתיימת כאשר מלאו לילד 21 – 3 שנים לאחר הגיעו לגיל 18. 
בשני המקרים מומלץ שלא להשתהות יתר על המידה עם הגשת התביעה, היות שטבען של תביעות נזקי גוף להתנהל על פני שנים. 

משרדנו בעל ותק ומומחיות בטיפול בתביעות בגין תאונות קטינים בגני שעשועים. אנחנו כאן בשבילכם. צרו קשר לייעוץ אישי. 
 

משרדנו בעל ותק ומומחיות בטיפול בתביעות בגין תאונות קטינים בגני שעשועים. אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי