תאונת אופניים חשמליים

תאונת אופניים חשמליים

בחודש אוקטובר 2020 התקבלה פסיקה תקדימית בבית המשפט העליון שלפיה אופניים חשמליים אינם מֻכָּרִים ככלי רכב מנועי. משמעותה של פסיקה חשובה זו היא כי מי שנפגע בתאונת דרכים שבה היו מעורבים אופניים חשמליים יהיה זכאי לקבלת פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו עקב התאונה. לפסק הדין השלכות מרחיקות לכת ומהותיות על מערכת היחסים המשפטית שבין משתמשי הדרך: רוכבי אופניים חשמליים, הולכי רגל ונהגים. 

ניתוח מקרי פגיעה בתאונת אופניים חשמליים ועל מי יחול הפיצוי
במקרה שבו הולך רגל נפגע על ידי רוכב אופניים חשמליים, על כל אחד משני הצדדים יוטל נטל ההוכחה כי התאונה נגרמה בשל רשלנות הצד השני. שיעור הפיצוי ייגזר לפי חלוקת האחריות בין שני הצדדים.  

במקרה שבו רוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב נוסע, רוכב האופניים החשמליים יהיה זכאי לקבלת פיצוי. זאת מאחר שההתייחסות אל אופניים חשמליים היא כמו אל הולך רגל או אל אופניים רגילים, כלומר החברה המבטחת את הרכב בביטוח חובה תישא בפיצוי בגין הנזק הגופני שנגרם לרוכב שנפגע, זאת אף אם התאונה אירעה באשמתו של הרוכב ובשל רשלנותו. אם לנהג הרכב שהיה מעורב בתאונה לא הייתה פוליסת ביטוח חובה בתוקף, הגורם אשר אחראי לפצות את הנפגעים בתאונה הוא "קרנית" – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. לאחר תשלום לנפגע בגין הנזק שנגרם לו תגיש "קרנית" תביעת שיבוב לבעל הרכב או לנהג להשבת הסכומים שאותם שילמה. 

שעה שהתרחשה תאונה בין רכב לאופניים חשמליים ונוסעים ברכב נפגעו כתוצאה מהתאונה, הן רוכב האופניים החשמליים הן נוסעי הרכב יהיו זכאים לקבלת פיצוי מחברת הביטוח אשר מבטחת את הרכב בביטוח חובה. הטעם לכך הוא שבתאונה מעורב רכב מנועי, ולפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים במקרה זה חלה חובה על הגורם המבטח לפצות את הנפגעים, ללא בחינת השאלה מי אחראי לקרות התאונה. 

בנסיבות של תאונת "פגע וברח" שבה היו מעורבים אופניים חשמליים, יוכל רוכב האופניים החשמליים להגיש תביעה לפיצוי כספי ל"קרנית". רוכב האופניים החשמליים יידרש להוכיח כי עשה את מרב המאמצים לאתר את הרכב הפוגע, וכן יהיה עליו להוכיח באמצעות תמונות ועדים כי נזק הגוף נגרם לו עקב פגיעת רכב. 

במקרה שבו רוכב אופניים רגילים נפגע על ידי רוכב אופניים חשמליים, יוטל על כל אחד מהצדדים נטל ההוכחה מכוח פקודת הנזיקין, להוכיח כי התאונה התרחשה כתוצאה מרשלנותו של הצד האחר. רשלנות תורמת של אחד הצדדים עשויה להוביל להפחתת גובה הפיצוי בהתאם. 
  
גורמים נוספים אשר עשויים לפצות בתאונת אופניים חשמליים  
במקרה של תאונה עצמית, שעה שהתאונה נגרמה עקב מִפגע בדרך או בכביש, יוכל רוכב האופניים החשמליים לתבוע את הרשות המקומית או העירייה שבשטחה אירעה התאונה או את הקבלן האחראי/ מע"צ (לעיתים גורמים אלה יחלקו את האחריות ביניהם). 

במקרה שבו הנפגע בתאונת אופניים חשמליים היה בדרכו לעבודה או חזרה ממנה, או במהלך העבודה (למשל שליח של מסעדה הרוכב על אופניים חשמליים), תוכר התאונה כתאונת עבודה והרוכב יוכל לתבוע את המוסד לביטוח לאומי. אם הרוכב נפגע על ידי רכב, יוכל לתבוע גם את החברה אשר מבטחת את הרכב בביטוח חובה.

בנסיבות שבהן רוכב האופניים החשמליים שנפגע הוא תלמיד בית ספר, יוכל הרוכב להגיש תביעה גם נגד חברת הביטוח אשר מבטחת את כלל התלמידים בישראל בפוליסת ביטוח תאונות אישיות (בין הגילים 3 ל-18). פוליסה זו חלה בכל ימי השנה, 24 שעות ביממה, אולם ראוי להדגיש כי בדרך כלל הפוליסה לתלמידים מחריגה מקרי תאונות דרכים. 

נוסף על כך, אם קיימת בידי הנפגע כל פוליסה אחרת של תאונות אישיות או אובדן כושר עבודה, הוא יוכל להגיש תביעה נגד הגורם המבטח. 

 מה מומלץ לעשות לאחר התרחשות תאונת אופניים חשמליים? 
כמו בכל תאונת דרכים אחרת, גם בעת פגיעה בתאונה שבה מעורבים אופניים חשמליים קיימת חשיבות רבה לתיעוד מקום התרחשות התאונה, צילום האופניים שניזוקו ולקיחת פרטים של עדי ראייה להתרחשות התאונה. 
בהיבט הרפואי יש להתפנות מוקדם ככל האפשר לקבלת טיפול ראשוני, תוך בקשה מהגורם המטפל לציין ברישומיו כי מדובר בנסיבות של תאונת אופניים חשמליים. 
בתאונת אופניים חשמליים המוכרת כתאונת דרכים יש להקדים לפנות למשטרה כדי לקבל אישור מטעמה על קרות התאונה. באמצעות אישור זה ניתן לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי ו/או את החברה המבטחת את הרכב, היה ומעורב רכב בתאונה. 

מהו הפיצוי המשולם בגין תאונת אופניים חשמליים?
בדומה לתאונות דרכים אחרות, פיצוי בגין נזק גוף שנגרם עקב תאונת אופניים חשמליים יכלול ראשי נזק שונים, בהם: הוצאות רפואיות, אובדן השתכרות לעבר ולעתיד, עזרת צד שלישי ועוד. סכום הפיצוי עשוי להגיע לגובה של מאות אלפי שקלים ויותר מכך, כנגזרת מרמת הנזק והפגיעה הגופנית שנגרמו בעקבות התאונה. 
 
חשיבות קבלת ייעוץ משפטי
במקרה של תאונת אופניים חשמליים מומלץ לפנות סמוך ככל הניתן למועד התאונה לעורך דין נזיקין המתמחה בתחום תאונות דרכים, ובתיקי תאונות אופניים חשמליים בפרט.
עורך דין מנוסה בתחום ישכיל לבסס את תיק התביעה, ללוות את הנפגע נאמנה לאורך ההליך ולחתור להשגת מרב הפיצויים בגין נזקי הגוף שאירעו לנפגע כתוצאה מהתאונה. 
במקרה שבו בידי הנפגע ביטוח פרטי כלשהו, עורך הדין יבדוק עבורו אפשרות להגשת תביעה גם בערוץ זה.
 

משרדנו מתמחה בייצוג נפגעי תאונות דרכים ותאונות אופניים חשמליים בפרט. אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי