תאונות דרכים

תאונות דרכים

תאונות דרכים

תאונות דרכים

תאונות דרכים הוגדרו לא אחת כ'מכת מדינה', והקטל בכבישים גובה מחיר יקר מדי יום ביומו. אם נפגעת בתאונה כנהג, כנוסע או כהולך רגל, או עקב שימוש ברכב בייעודו ככלי תחבורה, חשוב לדעת כיצד לפעול כדי לקבל את סכום הפיצויים המרבי. על החוק המיוחד אשר מסדיר תחום זה, ועל דרכי התנהלות מומלצות, במאמר שלפניכם:

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים          
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: חוק הפלת"ד/ החוק) מסדיר את התביעות בנושא תאונות דרכים בארץ. זהו חוק ייעודי וכאשר תובעים מכוחו חל כלל ייחוד העילה, כלומר חובה לתבוע על-פי החוק ועילותיו, ואין אפשרות לתבוע במסגרת עילות אחרות לפי פקודת הנזיקין או מכוח חוק אחר, להוציא כמה חריגים.

תאונת דרכים מוגדרת בחוק ככל אירוע אשר גרם לנזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה, בכלל זה נסיעה ו/או נהיגה ברכב, פגיעה של הולך רגל מרכב, וכן מקרים שאירעו לא בהכרח בנסיעה, כמו פגיעה בעת תיקון הרכב בצד הדר ועוד. החוק מפרט לגבי חריגים שבהם למרות שרכב נוסע היה מעורב בתאונה, לא ייחשב האירוע כתאונת דרכים. החוק קובע מי נכנס בגדרו, מהם ההליכים למימוש הפיצויים, אופן חישוב הפיצויים ועוד.             

הייחודיות שקובע החוק לגבי תאונות דרכים והפיצויים להם זכאים הנפגעים בהן מתבטאת בהיבט האחריות המוחלטת: בשונה מתביעות נזקי גוף אחרות, שלגביהן נדרשת הוכחת רשלנות, אדם המעורב בתאונת דרכים ונגרמו לו נזקי גוף והוא מכוסה בפוליסת ביטוח החובה של הרכב, זכאי באופן אוטומטי לקבלת פיצוי מכוח חוק הפלת"ד. האחריות לפיצוי הנפגע היא אחריות מוחלטת, ואף אם התאונה ארעה באשמת הנפגע וברשלנותו הוא יהיה זכאי לקבלת פיצוי.

הרציונאל העומד בבסיס החוק הוא סוציאלי, מתוך מטרה שנפגע תאונת דרכים יקבל פיצויים במהרה, אשר יסייעו לשיקומו המהיר והיעיל.

במקרה של היעדר ביטוח חובה: אם הנהג נפגע והוא נהג ללא ביטוח או ללא רישיון בתוקף, תישלל ממנו הזכאות לפיצויים. לעומת זאת אם נהג/ נסע ברכב ולא ידע או היה עליו לדעת שהרכב אינו מכוסה בביטוח חובה, או כאשר הולך רגל נפגע מרכב שלא היה לו ביטוח חובה, או במקרים דוגמת תאונות פגע וברח שבהם לא ברור מי בעל הרכב ואין פוליסת ביטוח מזוהה – הנפגעים יהיו זכאים לקבלת פיצוי.

פיצויים
הגוף האמון על מתן הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגין נזקי גוף הוא קרנית, הפועלת מטעם המדינה כמעין חברת ביטוח. ההתנהלות מול קרנית היא הליך ממושך ומרובה שלבים, וחשוב לפעול בו באופן מושכל וזהיר ובליווי מקצועי מטעם עורך דין מוסמך בתחום כדי לקבל את הפיצוי המרבי. אלה ההיבטים שחשוב להקפיד עליהם:

 

קבלת טיפול רפואי

לאחר פגיעה בעקבות תאונת דרכים חשוב מאוד לקבל טיפול רפואי מידי ורציף, בהתאם לחומרת הפגיעה: במקום התרחשות התאונה, בקופת חולים או בחדר מיון בבית חולים. קיימת חשיבות רבה לפְּניה לגורם רפואי בסמוך לאחר קרות התאונה שכֵּן ככל שחולף זמן ממועד התאונה קשה יותר להוכיח קשר סיבתי בין תאונת הדרכים לבין נזקי הגוף, קשר חובה שעומד בבסיס הזכאות לפיצויים.

בעת הבדיקה הרפואית חשוב שהנפגע יציין כי היה מעורב בתאונת דרכים ויפרט את כל הפגיעות שנגרמו לו.

בהמשך, עד להתייצבות המצב הרפואי והתגבשות הנזק הצמית, חשוב מאוד לשתף פעולה עם הגורמים הרפואיים המטפלים וליישם את המלצותיהם. ההחלטה על מתן פיצוי וגובהו תלויה בין השאר במידה שבה הנפגע התמיד בטיפוליו. נוסף על כך יש להיות ערניים לפגיעות חדשות או להחמרה בפגיעות שדווח עליהן לאחר התאונה. יש נזקים הנחשפים רק בחלוף הזמן, וגם אותם חשוב לכלול בין נזקי הגוף שעבורם יתבקש הפיצוי.


שמירת חומר רפואי וקבלות

מרגע התרחשות התאונה ולאורך השלבים השונים יש להקפיד לאסוף כל מסמך הקשור למצבו הרפואי של הנפגע וכל קבלה עבור הוצאה בהקשר הטיפול הרפואי והמצב הבריאותי. בכלל זה יבואו: הפְניות, אבחונים, טפסי בדיקה ותוצאות בדיקות, קבלות על תשלומים עבור שירותים רפואיים, עזרה מטעם צד ג, קבלות על נסיעות בתחבורה ציבורית ובמוניות, ועוד.

פנייה לעורך דין שתחום מומחיותו דיני נזיקין

במקביל לקבלת הטיפול הרפואי, חשוב לפנות לעורך דין נזקי גוף המתמחה בדיני נזיקים. לעורכי הדין הפועלים בתחום זה ערך מוסף משמעותי שכֵּן הם בקיאים בהליך על שלביו ודקויותיו. ההתנהלות מול חברת הביטוח היא מורכבת ורבת-שלבים, כאשר מרבית הנפגעים אינם מכירים את ההליך ועלולים לשגות באופן שעשוי להוביל לקבלת סכום פיצויים קטן. היעדר הידע של מבוטחים בתחום מנוצל על-ידי חברות הביטוח כדי לשלם פיצוי פחוּת. עורך דין מומחה בנזיקין ישכיל לדעת מהו שיעור הפיצויים שלו זכאי הנפגע, וימקסם את סיכוייו של הנפגע לקבל פיצויים הולמים. לכן, מומלץ להתייעץ כבר ביום התאונה עם עורך דין המתמחה בתחום, כדי שידריך את הנפגע כיצד לנהוג לאורך השלבים השונים. אם במשך הזמן יתגלה נזק רפואי חדש או נזק רפואי שהחמיר, עורך הדין ינחה את הנפגע לגבי ביצוע בדיקות נדרשות נוספות, וידריך אותו כיצד יש לפעול.

חשוב שהלקוח-הנפגע ישתף פעולה עם עורך דינו, יקיים עמו תקשורת טובה ויספק לו פרטים ומידע כדי לבנות תשתית איתנה לתביעה שתזכה בסכום פיצוי גבוה.

לאחר התאונה יש לדווח למשטרה על המעורבוּת בתאונה ולתאר את נסיבות התרחשותה, וכן לוודא קבלת אישור מהמשטרה, שהוא תנאי הכרחי להגשת תביעת הפיצויים לחברת הביטוח.

בשלב האחרון, לאחר שיושלם הטיפול הרפואי והיקף נזקי הגוף יתברר ולאחר איסוף כל החומר הרפואי והקבלות, יתבצע שלב הפנייה אל חברת הביטוח. עורך הדין יגיש כתב תביעה לפיצויים לפי חוק הפלת"ד או יגיש מכתב דרישה לקבלת פיצויים.

חישוב גובה הפיצויים
שני משתנים המשפיעים על גובה הפיצויים שייפסקו הם גילוֹ של הנפגע ואחוזי הנכות שנקבעו לו.

אחוזי הנכות נקבעים על-ידי מומחה רפואי בתחום הפגיעה המדוברת, אשר ממונה מטעם בית המשפט.
שלא כנהוג בדיני הנזיקין, בתביעה לפי חוק הפלת"ד לא רשאי התובע לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית מטעמו, ועליו לפנות אל בית המשפט בבקשה שימנה לו מומחה רפואי מטעמו על בסיס התיעוד הרפואי שמצורף לכתב התביעה. לצורך מינוי מומחה יש להציג בפני בית המשפט ראשית ראיה לקיום הנכות לצד תיעוד רפואי המצביע על כך שהנפגע טופל באופן רציף.

גובה הפיצוי מחושב לפי נתוניו האישיים של הנפגע ואחוזי הנכות שנקבעו לו. בתחום זה נוהגים כמה ראשי נזק קבועים: כאב וסבל, אובדן השתכרות, עזרת צד ג, הוצאות –  בכלל זה הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה ועוד.

שכר טרחת עורך דין בתביעה בגין תאונת דרכים
כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), התשל"ז-1977, קובעים שכר טרחה מרבי שרשאי עורך הדין לגבות בתביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד, בהתאם לאופן שבו טופל התיק:

סגירת התיק בפשרה בלי שהוגשה תביעה לבית המשפט – שכר הטרחה עד תקרה של 8%  מהסכום שהוחלט לשלם לנפגע.

סגירת התיק בפשרה לאחר הגשת תביעה לבית המשפט – שכר הטרחה עד תקרה של 11% מהסכום שנקבע כפיצוי לנפגע.

בהגשת תביעה ומתן פסק דין – שכר הטרחה עד תקרה של 13% מהסכום שנפסק לתובע.

לתעריפים אלה יתווסף מע"מ כחוק.

גובה שכר הטרחה מחושב על סכום הפיצויים הכולל שנפסק לתובע, כתשלום תכוף (הניתן פעם אחת לפי קביעת בית המשפט).

לצד כללים אלה ישנה אפשרות לקבוע את שכר הטרחה במסגרת הסכם שכר טרחה מוסכם מראש, ללא קשר לתוצאות ההליך.

משרדנו מומחה בטיפול בתביעות נפגעי תאונות דרכים , אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי