רשלנות רפואית בטיפולי שיניים

רשלנות רפואית בטיפולי שיניים

רפואת שיניים היא אחד התחומים השכיחים שאנשים נזקקים להם, ולפיכך רבות התביעות בגין רשלנות רפואית בתחום זה. התביעות מוגשות נגד רופאי שיניים בהתמחויותיהם השונות (אורתודנטיה, פה ולסת, טיפולי שורש, אנדודונטיה ועוד) ונגד מרפאות השיניים או בתי החולים המעסיקים את הרופאים מכוח עיקרון האחריות השילוחית.

עילות להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בטיפולי שיניים

הרשלנות עשויה להתגלע בשלבים השונים של הטיפול:

רשלנות רפואית בשלב התכנון המקדים לטיפול שיניים – מדובר במקרים שבהם המטופל לא הופנה לטיפולים מטרימים הנדרשים לפני תחילת ההליך הטיפולי האמור; אי הפניה לביצוע כלל הבדיקות והצילומים הנדרשים לאבחון מצב המטופל; בחירה בתוכנית טיפול שאינה מתאימה למצבו הדנטלי של המטופל וכדומה.

רשלנות רפואית בביצוע טיפול שיניים לקוי חוסר מקצועיות והתרשלות בביצוע הטיפול ביחס לפרקטיקה הנוהגת והמקובלת בתחום, לרבות התקנה כושלת של גשרים, מבנים, שיניים תותבות, ביצוע טיפולי שורש, עקירות שיניים ועוד, באופן שהוביל לגרימת נזק נוסף ולכאב או לפגיעה באיברים בריאים חיוניים דוגמת פגיעה בעצב בפה.

רשלנות רפואית בביצוע טיפול שיניים מיותר – כזה שהמטופל לא נזקק לו, אגב גרימת נזק לשיניים בריאות.

רשלנות בביצוע טיפול תוך חריגה מתחום התמחות מסוים – רפואת שיניים היא תחום רחב היקף הכולל בחובו קשת רחבה של תת-התמחויות. התמחויות אלה מצריכות לימודים ממוקדים ומעבר של מבחנים והסמכות. שעה שרופא שיניים מבצע טיפול החורג מגדרי מומחיותו ואינו מעדכן בכך את המטופל, בייחוד אם ארע נזק, הדבר עשוי לעלות כדי רשלנות רפואית.

חוסר הסכמה מדעת – על רופא השיניים חלה החובה להסביר למטופל טרם תחילת הטיפול את מהות הטיפול הנדרש, הסיכונים הכרוכים בביצועו וסיכויי הצלחתו. על הרופא להציג בפני המטופל חלופות שונות המתאימות לטיפול במצבו תוך עמידה על החסרונות והיתרונות של כל חלופה ביחס לשיטת הטיפול שהומלצה. על בסיס מידע זה יגבש המטופל החלטה מושכלת והסכמה או אי הסכמה לביצוע הטיפול המוצע. אי מתן הסבר מקיף כאמור למטופל, וביצוע הטיפול כאשר המטופל לא היה מודע למלוא השלכותיו עשויים לעלות כדי רשלנות רפואית.

רשלנות בהיעדר קיום רישום מפורט – על רופא השיניים חלה חובה לתעד באופן מקיף וברור בתיקו הרפואי של המטופל את מהלך הטיפול לרבות שלבי האבחון הראשוני, הצגת אפשרויות הטיפול בפני המטופל ובחירה באחת מהן ומהלך הטיפול עצמו. אי עמידה בחובת התיעוד כאמור עשויה להקים למטופל עילת תביעה בגין רשלנות רפואית.

הגשת תביעת רשלנות רפואית בטיפול שיניים

טיפול שיניים כושל או מיותר עשוי לגרום נזקים נוספים לשיניו של המטופל או להחמיר נזק קיים. יש שהפגיעה היא כה חמורה עד שגורמת לנזק בלתי הפיך ולכל החיים.

לצורך ביסוס רשלנות רפואית בטיפולי שיניים יש לפנות למומחה בתת-התחום המסוים הרלוונטי לעניינה של התביעה, אשר על חוות דעתו הרפואית תיסמך התביעה.

משרד עורכי דין איתי גבעון מומחה בתביעות רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי עם עורך דין רשלנות רפואית.