רשלנות רפואית בברית מילה

רשלנות רפואית בברית מילה

ברית מילה היא הליך המבוצע בדרך כלל בתינוק זכר בן 8 ימים, או בשלב מאוחר יותר ככל שהדבר נדרש מאילוצי משקל, פגוּת או בעיות רפואיות של היילוֹד. במסגרת ההליך המוכר כפעולה ניתוחית לכל דבר ועניין, המוהל מסיר את עור העורלה מהעטרה שבפין.

ככל הליך ניתוחי ברית המילה טומנת בחובה סיכונים עבור הנימול, וביצועה באופן רשלני עלול לגרום לתינוק הנימול נזק או נכות לכל ימי חייו. נמצא כי כ-6% מהנימולים מדי שנה סובלים מפגיעה בדרגה כזו או אחרת לאחר ביצוע הברית. סיבוכים אלה מצריכים טיפול מידיי או בשלב מאוחר יותר, והם מופיעים בצורות שונות ובדרגות שונות של חומרה.

עם הסיבוכים הנפוצים בעקבות ברית מילה נמנים: עקמת או תסביב של הפין, פגיעה בעטרה, פגיעה בפתח השופכה של איבר המין, ציסטה על הפין, הופעת הרפּס, זיהום שהתפתח בפצע הניתוחי ופגיעות אסתטיות. במקרים קשים ונדירים עשוי להיגרם אובדן של חלק מאיבר המין.

יש שהנזק יהיה נקודתי וחולף ובטיפול נכון יתרפא כעבור כמה ימים, אך במקרים אחרים עשוי להיות מדובר בנזק חמור, מערכתי ומקיף שעלול להסתיים בנכות צמיתה.

האחריות בביצוע ברית מילה

הליך ברית מילה יכול שיבוצע על-ידי רופא כירורג או על-ידי מוהל שאינו רופא. בפסיקה נקבע כי מידת האחריות של שני גורמים אלה אינה זהה. כך, במקרים שבהם ברית המילה מבוצעת על-ידי מוהל רופא, פעולת המילה נתפסת כהליך רפואי לכל דבר ומן הרופא מבצע הברית מצופה לקיים את כל החובות שחלות עליו במסגרת תפקידו וכחלק ממערכת היחסים שבין רופא למטופל. בניגוד לכך, שעה שמוהל שאינו רופא מבצע את הברית, אין להחיל לגביו את אמות המידה אשר חלות על רופא בתחום. כלומר, בעוד שבמבחן הסבירות רופא ייבחן למול רופא סביר במעמדו ובמקומו, מוהל יימדד למול מוהל סביר העוסק בתחום, בהיבטי ידע, מקצועיות וניסיון.

חובת הזהירות הנדרשת בביצוע ברית מילה

באשר לחובת הזהירות, נקבע כי אמות המידה הנדרשות מרופא וממוהל הינן שונות. ממוהל שאינו רופא לא מצופה לנקוט ברמת המיומנות הנדרשת ממוהל שהוא רופא, אולם מבחינת מידת האחריות חלה על מוהל שאינו רופא חובה לנהוג באופן סביר ולא לסטות מנורמה זו, תוך הפעלת שיקול דעת ומידה רבה של זהירות. בדומה לחובת הזהירות שחלה על צוות רפואי, גם ממוהל שאינו רופא מצופה לנקוט באמצעי זהירות סבירים ולפעול באופן שלא יסב נזק לרך הנימול. שעה שהליך הברית מבוצע למשל תוך התעלמות ממשקלו הנמוך של היילוד או מהעובדה שטרם החלים מצהבת ילודים שבה לקה, הדבר עשוי לבסס עילת רשלנות נגד המוהל, באשר פעל תוך חריגה ממידת הזהירות המצופה ממנו בנסיבות.

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בברית מילה

בדומה לתביעות בתחומים אחרים שעילתן רשלנות רפואית, גם לתביעה בגין רשלנות של מוהל שאינו רופא בביצוע ברית מילה יש לצרף חוות דעת מטעם מומחה רפואי. חוות הדעת תבסס את הטענות להתרשלות המוהל, ותחזק את הקשר הסיבתי שבין הסטייה מסטנדרט התנהלות סביר לבין הנזק שנגרם.

משרד עורכי דין איתי גבעון מומחה בניהול תביעות רשלנות רפואית בברית מילה. אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי