מפגעי דרך

מפגעי דרך

מפגעי דרך

אחד מסוגי הפגיעות השכיחים בתחום נזקי גוף הוא עקב מִפְגָּע דרך בשטח ציבורי. הכוונה היא לתקלה או מכשול בטיחותיים המְסַכְּנִים את שלום המשתמשים בדרך, לפי כללי הבטיחות וכמוגדר בחוק. הסיבות להיווצרות מפגעי דרך שונות ומגוונות, ובהן פגעי טבע אשר גורמים להזנחה או לבלאי, חוסר זהירות של משתמשי הדרך או פעולות מכוונות אשר בוצעו בזדון.
מפגע דרך עשוי להיגרם בכל שטח ציבורי או מקום ברשות הרבים. למשל: רחוב, גינה/ פארק, בית מלון, אולם אירועים, מסעדה/ בית קפה, חדר כושר, בית קולנוע, בריכה ציבורית, קניון, תחנת דלק, פארק מים, גן שעשועים וכיו"ב.

 כיצד תקום אחריותו של בעל המקום אשר בו אירעה התאונה?

               
כמו בענפים אחרים בנזקי גוף, גם בתחום זה לצורך הטלת אחריות על הגורם האחראי יש להוכיח התקיימותם של שלושה יסודות:
1. רשלנות של הגורם האחראי – דוגמת מכשול בדרך, בור גלוי, שלולית מים וכד'. אם תוכח רשלנות תקום לנפגע זכות לתבוע את הגוף שגרם למכשול או היה אחראי על המקום שבו היה המכשול. לדוגמה, מדרכה שבורה או משובשת המצמיחה חבוּת של הרשות המקומית, אשר אמונה על תקינות ובטיחות השטחים הציבוריים המצויים בתחום שיפוטה.
2. קשר סיבתי – המתקיים בין הרשלנות לתאונה שאירעה ולנזק הגופני שנגרם בעקבותיה.
3. גרם נזק – רק אם הפגיעה אירעה כתוצאה מרשלנות גורם מסוים, ובעקבות הפגיעה נגרם נזק, תתגבש עילת התביעה.
ניזוק עקב מפגע דרך רשאי לתבוע את בעל המקום שבו אירעה התאונה וכן את חברת הביטוח המבטחת את בעל המקום בביטוח אחריות כלפי צד ג. הפיצוי ייפסק כנגזרת של גובה הנזק.

חשוב לדעת כי:
תלמיד אשר נפגע במהלך שהותו במוסד חינוכי או מחוצה לו יוכל לתבוע גם מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים במקביל להגשת תביעת רשלנות לפי פקודת הנזיקין.
אדם אשר נפגע בדרכו לעבודה או חזרה ממנה, או בזמן העבודה עקב מפגע דרך, התאוּנה תוכר בנוסף כתאונת עבודה, ובמקביל לתביעה מכוח פקודת הנזיקין יוכל הנפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויותיו.
 

החובה המוטלת על בעל המקום

על בעל המקרקעין/ בעל המקום / בעל השליטה או המפעיל במקום חלה החובה למנוע מפגעים אשר עלולים לסכן את הציבור. עם אלה נמנים למשל: רצפה משובשת, חפצים או ריהוט בולט, בורות בלתי גלויים, מדרגות לא תקינות, שיפועים מסוכנים, תכנון לקוי של מבנה, אי הצבת שלט המתריע על סכנה. בעניין סטייה מתִקְנֵי בנייה – עבור מרבית המבנים, ובכלל זה שיפועים, מדרגות ומעקות, יש לפעול לפי התקן המחייב בחוק, שאותו קבע מכון התקנים. סטייה מהתקן של בעל המבנה או המחזיק בו תהווה רשלנות מצידו ועשויה להקים עילה לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף.
תביעות רבות בתחום מפגעי דרך מוגשות נגד רשויות מקומיות. תפקידה של הרשות המקומית להבטיח תשתית תקנית ובטוחה אשר תאפשר לעוברי האורח להתנהל בחופשיות בלי לסכן את בריאותם. עם המחדלים והליקויים בתחום זה נמנים בעיות תכנוניות, כשלים בביצוע עבודות, תחזוקה או תיקון שיבושים ותקלות במדרכות, כבישים ומתקנים המצויים בתחום שיפוטה של העירייה.
הנפגעים בתאונות עשויים להיות אנשים אשר נהגו כיאות, גילו זהירות וערנות ונקלעו לתאונה עקב מפגע דרך, תאונה אשר שיבשה את מסלול חייהם, גרמה לפציעה והצריכה טיפול, אשפוז וכדומה. אם יוכח כי הרשות חרגה מהסטנדרט הַסָּביר תואשם הרשות, המוּכרת כאישיות משפטית, ברשלנות, ויוטלו עליה פיצויים. בין השאר ייתבעו כספים עבור: נכות זמנית או קבועה, אובדן הכנסה לעבר ולעתיד, החזר הוצאות רפואיות, כאב וסבל ועוד.
 

נגרם לך נזק גוף בשל מפגע דרך – כיצד יש לפעול?

אם נפצעת עקב מפגע דרך חשוב לנהוג באופן סדור ולהקפיד על השלבים האלה:
 איסוף פרטים  – אם סוג הפגיעה וחומרתה מאפשרים זאת יש לקחת מהעדים לתאונה את שמותיהם ואת פרטי ההתקשרות עמם כדי שאפשר יהיה לאתרם בהמשך ולהעידם כי התאונה התרחשה כתוצאה מהמפגע. כמו כן יש להזמין את העדים למתן תצהיר במשרד עורך דין, היות שבחלוף הזמן ובאופן טבעי הם עשויים לשכוח את נסיבות התאונה. חשוב גם לקבל את פרטי חברת הביטוח של מקום התאונה או של הגורם האחראי על המקום, ככל שהדבר מתאפשר.
 תיעוד – צילום מקום התאונה והתאונה עצמה, לצורך איסוף ראיות. מומלץ לצלם בסמיכות למועד התרחשות האירוע לפני שהמפגע יתוקן או יסולק. חשוב להקפיד על צילום איכותי אשר בו יופיע גם תאריך האירוע. כמו כן מומלץ לצלם מיד לאחר התאונה את חלקי הגוף שנפגעו, ואת הפציעות והסימנים שנגרמו בעקבותיה.
פנייה לקבלת טיפול רפואי – הבריאות לפני הכול כמובן. לאחר פגיעה בתאונה עקב מפגע דרך יש לפנות במהירות האפשרית לקבלת טיפול רפואי. חשוב שהנפגע יציין כבר בפנייה הראשונה את העובדה שהנזק הגופני נגרם בעקבות מפגע, ויפרט את נסיבות התאונה. נוסף על כך יש לציין בפירוט את כל הפגיעות והכאבים שנגרמו עקב התאונה.
דיווח לאחראי על המקום – במקרה של חבלה במקום מסודר חשוב לדווח באופן מיידי לאחראי על המקום על קרות התאונה ועל אודות המפגע. אם בעלי המקום יחליט לתקן את המפגע הדבר עשוי לפעול לטובת הנפגע ולהעיד על אחריותו של בעל המקום לתאונה שאירעה. נוסף על כך חשוב לבקש שימולא דו"ח אירוע, ולוודא קבלת העתק ממנו.
שמירה של כל מסמך וקבלה הקשורים בתאונה – יש לשמור על כל המסמכים המעידים על ההוצאות שהוצאו בעקבות התאונה וכן קבלות בגין הוצאות הקשורות לתאונה ולטיפול בעקבותיה לרבות הוצאות עבור טיפולים רפואיים, פיזיותרפיה, צורכי שיקום וסיעוד, מכשור רפואי ועוד. כמו כן אם נפגעה פרנסתו של התובע עקב הפציעה יש להוכיח אובדן כושר השׂתכרות באמצעות הצגת תלושי שכר.
פנייה לקבלת ייעוץ משפטי – חשוב לפנות לעורך דין מומחה בתחום תביעות עקב מפגעי דרך, ומומלץ לעשות זאת בסמיכות לאירוע, מוקדם ככל האפשר. עורך דין מהתחום יעריך את סיכויי התביעה, ידריך את הנפגע לגבי דרך הפעולה הנכונה, ילווה וייעץ לאורך השלבים השונים בהליך וידאג לתבוע את מירב הפיצויים להם זכאי הנפגע.
פנייה למומחה מתחום הרפואה ו/או ההנדסה  – לצורך השגת חוות דעת מקצועית בעניין המפגע.
וידוא קיומן של פוליסות ביטוח פרטיות – יש לבדוק אם קיימות לנפגע פוליסות ביטוח נוספות כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות, נכות מתאונה וכד'. פיצויים המתקבלים מפוליסות ביטוח פרטיות הינם במקביל לפיצויים שיתקבלו מהתביעה הנזיקית.
אם נגרם לכם נזק גוף עקב מפגע דרך צרו עמנו קשר בהקדם ונסייע לכם לברר אם קיימת עילה לתביעה ומהם סיכויי התביעה. משרדנו בעל מומחיוּת וניסיון בייצוג תובעים בתביעות נגד רשויות מקומיות, גופים ציבוריים ופרטיים בגין נזקי גוף אשר נגרמו כתוצאה מתאונה בשטח ציבורי.

לייצוג בתביעות בגין מפגעי דרך – אנחנו כאן, בשבילכם | צרו קשר לייעוץ אישי